09-01-2023

Achteruitgang van isoetide vegetaties leidt tot sterk verhoogde methaanproductie in Noorse meren!

"Isoetid mediated radial oxygen loss prevents iron reduction and the related mobilisation of ammonium and methane: an experimental approach", recentelijk gepubliceerd door collega Jelmer van Doorn, in het tijdschrift Biogeochemistry [klik hier voor volledige tekst].

Noorwegen bevat circa 450.000 zwak gebufferde voedselarme meren. Een groot deel hiervan wordt (afhankelijk van de temperatuur) al meer dan duizenden jaren gedomineerd door isoetide waterplanten die kunnen groeien op kale bodem en meters dik veen.

Het onderzoek laat zien dat factoren die leiden tot de achteruitgang van door isoetiden gedomineerde vegetaties (zoals directe bekalking en landbouwinvloed) gepaard zullen gaan met een sterke methaanproductie en -emissie! En waarom dit zo is!

Lees verder het artikel op onze LinkedIn pagina (15 december 2022).