10-03-2023

Artikel grootschalige natuurontwikkeling in en rond het Vlijmens ven

Recentelijk is in het Vakblad Landschap het artikel verschenen over grootschalige natuurontwikkeling in en rond het Vlijmens ven in Brabant. In opdracht van Natuurmonumenten is B-WARE Research Centre in 2008 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden tot natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in dit gebied. Het onderzoek richtte zich op mogelijkheden tot herstel van de hydrologie (vernatten), verschralen van de bodem middels afgraven van de fosfaat-verrijkte bodem toplaag en/of een (aanvullend) beheer van maaien en afvoeren van de vegetatie. Telkens werd geadviseerd maaisel met doelsoorten aan te brengen. De onderzoeken en adviezen zijn gefaseerd uitgevoerd en inmiddels heeft zich in het Vlijmens ven 225 hectare natuur ontwikkeld waaronder prachtige blauwgraslanden met orchidee├źn. We zijn er erg trots op dat ons onderzoek hieraan heeft bijgedragen! Door Adam.H.W. Koks en collegae.

Bron: bericht van 3 februari 2023 op LinkedIn.