16-11-2023

"Dood stamhout vol leven: bomen als bronnen van schimmelrijkdom"

In het vakblad Bos Natuur Landschap zijn de resultaten beschreven van onderzoek van de Wageningen University & Research (Bosecologie & Bosbeheer) naar de schimmelrijkdom van dood stamhout. Hieraan heeft onze collega en schimmeldeskundige Emiel Brouwer meegewerkt.

De resultaten tonen dat anatomische en chemische kenmerken van dode stammen een belangrijke sturende factor zijn voor de samenstelling en rijkdom aan schimmels. Veel soorten bleken een voorkeur te hebben voor een specifiek boomsoort of stadium van de stamafbraak. Hierbij bleken grote verschillen te zijn tussen loof- en naaldbomen.

Voor het bosbeheer kan het een meerwaarde zijn de schimmeldiversiteit van het bos te verhogen door te sturen op een grote variatie aan aanwezige dode stammen, bij voorkeur afkomstig van verschillende loofboomsoorten en in verschillende afbraakstadia. Dit kan bijvoorbeeld door de ontwikkeling van gemengde opstanden te stimuleren, deze te dunnen/ringen zonder te oogsten en daarbij ook dode dikke stammen achter te laten in het bos. Voor verdere details klik hier.

Bron: bericht van 4 mei 2023 op LinkedIn.