Onderzoek nalevering PFAS uit onderwaterbodems

Wij zijn gestart met onderzoek naar het al dan niet optreden van nalevering van PFAS uit onderwaterbodems en mogelijke mechanismen die hierin een rol spelen. De aanleiding hiervoor was dat in drinkwaterbekkens soms hogere gehalten aan PFAS worden gemeten dan verwacht zouden kunnen worden op basis van gehalten in het inlaatwater.

In een aantal wateren in Zuidwest Nederland zijn daarom recentelijk intacte bodem cores gestoken. Voor een snelle screening is gekozen voor een brede range aan bodemtypen verschillend in o.a. organische belasting en aanwezigheid van mosselen. De onderwaterbodems zijn allen afkomstig uit gebieden in Zuidwest Nederland waar PFAS momenteel, op een bepaalde manier, een probleem vormt. De aanwezigheid van verschillende PFAS fracties in het bodemvocht, en de eventuele nalevering hiervan, worden vergeleken onder zowel zuurstofhoudende als zuurstofloze condities nabij de onderwaterbodem en bij een temperatuur van 19 graden Celsius in afwezigheid van licht (algenontwikkeling).

In een vooronderzoek hebben wij reeds onderzocht welke materialen we het beste kunnen gebruiken. Een aantal van onze materialen en technieken zijn op basis hiervan aangepast zodat deze niet van invloed zijn op de resultaten (door hechting of mobilisatie van PFAS).

Wij delen uiteraard t.z.t. ook graag de conclusies hier.

Voor meer info neem contact op met Esther Lucassen of Jelmer van Doorn.

Onderzoek waterbodem PFAS

Bron: bericht van 24 oktober 2022 op LinkedIn.