23-03-2023

Publicatie effect waterplanten op koolstofemissies

In het tijdschrift Aquatic Botany is een artikel verschenen van collega Thomas Gremmen en medeauteurs, over factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van waterplanten in brakke sloten, en de invloed van deze waterplanten op koolstofemissies.

Het onderzoek laat zien dat in zeer voedselrijke troebele sloten, met wisselende zoutgehalten en met sulfide in de wortelzone, toch nog waterplanten kunnen vestigen en ontwikkelen, zolang er maar geen begrazing en vertroebeling van de waterlaag plaatsvindt door vissen. De aanwezigheid van waterplanten verlaagt de (diffuse) emissie van methaan uit de slootbodems aanzienlijk. Toepassingen voor het waterbeheer (het op grote schaal verwijderen van vissen) worden besproken.

Het onderzoek is uitgevoerd door B-WARE Research Centre in opdracht van Waterschap Hollandse Delta in samenwerking met Department of Aquatic Ecology & Environmental Biology [Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES)], Ecofide, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Waardenburg Ecology, Universidad de la Rep├║blica en Oeverloos Advies.

Klik hier voor het artikel in Aquatic Botany.

Bron: bericht van 23 maart op LinkedIn.