10-03-2023

Stimuleren actieve veenvorming hoogveenrestanten

Recentelijk zijn de tussentijdse resultaten van een veldexperiment naar het stimuleren van actieve veenvorming in hoogveenrestanten, gepubliceerd in het Vakblad natuur bos landschap.

Op basis van eerder ontwikkelde kennis over hoogvenen zijn in veel hoogveenrestanten hydrologische maatregelen genomen om stabielere hogere waterstanden te kunnen ontwikkelen. Echter, ontwikkeling van een acrotelm bleek veelal toch niet op te treden. Het acrotelm is de sponzige toplaag (5-50 cm) bestaande uit levende en recent afgestorven bultvormende veenmossoorten. Deze hebben, i.t.t.. sneller afbrekende slenkbewonende soorten, een groot waterbergend vermogen. Indien ze zich over grote oppervlakten kunnen ontwikkelen (ten koste van de slenksoorten) dragen ze uiteindelijk bij aan het zelfregulerende veenvormende karakter van het hoogveen.

In het onderzoek is nader onderzocht wat er, naast het nemen van hydrologische maatregelen, aanvullend van belang is voor herstel van actieve veenvorming. Herintroductie van bultvormers via aanbrengen van plaggen bleek het beste te werken. Introductie van veenmosfragmenten op zwartveen bleek, in tegenstelling tot het aanbrengen van complete veenmossen, enkel succesvol onder een optimale waterhuishouding. Beschutting met stro kan hieraan bijdragen. Als richtlijn wordt geadviseerd: een flinke handvol veenmos afgedekt met 330 g stro per vierkante meter. Bij herintroductie (op zwartveen of in slenken) kan de voor de beheerder meest beschikbare soort bultvormend veenmos gebruikt worden, omdat er weinig verschil was in succes tussen de verschillende soorten. Tenslotte is gebleken dat in opeenvolgende jaren met een fors neerslagtekort (zoals zomers 2018-2020) het noodzakelijk is de waterhuishouding een hand te helpen. Het gebruik van sproei-installaties zal hierbij mogelijk efficienter werken dan bevloeiing.

Het onderzoek is uitgevoerd door B-WARE Research Centre in samenwerking met Wageningen University & Research, KWR Water Research Institute en Stichting Bargerveen in opdracht van Provincie Noord-Brabant en Kennisnetwerk OBN (natuurkennis.nl).

Bron: bericht van 30 januari 2023 op LinkedIn.