16-11-2023

"Veel habitattypen blijken nóg gevoeliger voor stikstof"

Recent is onderstaand artikel, geschreven door Hilde Tomassen en collegae, verschenen in het vakblad Natuur Bos Landschap. Het artikel geeft een beknopte samenvatting van het rapport "Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe" dat in het najaar 2022 reeds werd gepubliceerd door het CCE UBA na goedkeuring binnen het UNECE.

De belangrijkste conclusie, dat veel habitattypen nóg gevoeliger zijn voor stikstof dan eerder werd gedacht, is gebaseerd op een analyse van de nieuwste wetenschappelijke gegevens van de afgelopen tien jaren. De analyse is uitgevoerd door een team van 45 toonaangevende stikstof- en ecosysteemdeskundigen binnen Europa waaronder enkele van onze (oud) collegae van B-WARE Research Centre.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van atmosferisch stikstof is in Nederland grotendeels geïnitieerd door Department of Aquatic Ecology & Environmental Biology van de Radboud University in de jaren 80. Hier hebben onder begeleiding van collegae Prof. Roelofs en Dr. Bobbink vele promotieonderzoeken plaatsgevonden. We zijn trots op al onze (oud) collegae!

Bron: bericht van 4 mei 2023 op LinkedIn.