16-11-2023

Verjonging Jeneverbes Limburgs Landschap bij Natuur en zo

Bij een aflevering van Natuur en zo (L1; vanaf 01:00 minuut) vertelt beheerder Michael van Roosmalen (het Limburgs Landschap) over het verminderd verjongen van jeneverbes in de Maasduinen en welke maatregelen er reeds zijn getroffen om dit te verbeteren. Dit filmpje laat heel mooi zien waar Het Limburgs Landschap en B-WARE Research Centre sinds 2009 samen aan hebben gewerkt wat betreft onderzoek aan jeneverbes.

Deze samenwerking begon met landelijk onderzoek naar de oorzaken van het verminderd verjongen van jeneverbes. Hierbij werden verjongende en niet meer verjongende struwelen, in Nederland en erbuiten, vergeleken op bodem- en plantkwaliteit.

Momenteel wordt het effect van "experimentele diepkalking" nog gemonitord (fase 1 en fase 2). Bij diepkalken worden Ca, Mg, K en/of P aan de diepe bodemlagen toegediend om te onderzoeken of de volwassen bomen, die in deze relatief diepere bodemlagen wortelen, kwalitatief betere bessen krijgen door het ontwikkelen van hogere nutriƫnten ratio's (o.a. lage N:Ca, N:K en N:P).

Voor resultaten van het onderzoek zie een eerdere LinkedIn bijdrage. Info: Esther Lucassen

Bron: bericht van 17 mei 2023 op LinkedIn.

Jeneverbes