Daniël Tak

Volledige naam
D.B.Y. Tak MSc.
Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit en behaalde in 2021 zijn master met als specialisatie Communities and Ecosystems, waarin hij onder andere onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen vegetatie, bodemactiviteit en broeikasgasemissies. Vrijwel direct na het afronden van deze master is hij in dienst getreden bij Onderzoekcentrum B-WARE. Na eerst een tijd als veld- en labmedewerker bij het bedrijf te hebben gewerkt, is Daniël sinds de zomer van 2022 volledig werkzaam als junior onderzoeker.