Roos Loeb

Volledige naam
Dr. ir. R. Loeb
Functie
Senior projectleider/onderzoeker

Roos heeft een passie voor toegepast onderzoek waarin vegetatie-ontwikkeling gekoppeld wordt aan biogeochemische processen in de bodem en in grond- en oppervlaktewater. Zij was en is betrokken bij een breed spectrum aan onderzoeksprojecten, waaronder onderzoek naar het herstel van  heischrale graslanden en droge heidevegetaties, blauwgraslanden, beekvegetaties en laagveenverlanding. Opdrachtgevers voor dit onderzoek zijn onder andere OBN, provincies en terreinbeherende organisaties.

Na haar studie milieuhygiëne (Wageningen Universiteit) begon Roos haar carrière met het opstellen van eco-hydrologische quickscans van natuurgebieden in Noord-Brabant bij Kiwa Water Research. Daarna voerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen promotie-onderzoek uit aan biogeochemische processen in uiterwaarden, waarna ze twee jaar aquatisch ecologisch onderzoek uitvoerde bij Alterra (WENR). Roos is sinds 2009 werkzaam bij Onderzoekcentrum B-WARE, waar ze sinds 2021 de rol van senior projectleider/senior onderzoeker vervult.