Emiel Brouwer

Volledige naam
Dr. E. Brouwer
Functie
Senior projectleider/onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraalexamen in 1992 verrichtte hij, binnen de Afdeling Ecologie, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het herstel van zwak gebufferde wateren. Daarna werkte hij als consultant voor IPTS B.V. waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en bouw van het kennissysteem EKS voor agrarisch natuurbeheer in veenweidegebieden, dat in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten werd gebouwd. Hij promoveerde in 2001 op herstelmaatregelen voor zwak gebufferde vennen. Vanaf 2002 is hij als senior onderzoeker werkzaam bij B-WARE. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het (toegepast) ecologisch onderzoek en taxonomische adviezen.