Bas van de Riet

Volledige naam
Drs. B.P. van de Riet
Functie
Projectleider/onderzoeker

Bas studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2003 zijn doctoraalexamen in de richtingen Landschapsecologie en Plantentaxonomie. Daarna deed hij bij de Universiteit Utrecht binnen de vakgroep Landschapsecologie zijn promotieonderzoek 'Waarheen met het Veen?', naar de kansen voor natuur bij vernatting van veenweidegebieden.

Sinds 2010 werkt hij bij de afdeling Onderzoek & Advies van Landschap Noord-Holland. Daar is hij o.a. projectleider van het onderzoeksproject 'Omhoog met het Veen' en geeft hij vorm aan het 'Innovatieprogramma Veen' in de provincie Noord-Holland.

Bij B-WARE initieert Bas onderzoeksprojecten op gebied van natte teelten (paludicultuur) en carbon credits in veengebieden. Zijn focus is om bestaande én nieuwe kennis beschikbaar te maken voor beleidsmaker en natuur- en waterbeheerders.