Sarah Faye Harpenslager

Volledige naam
Dr. S.F. Harpenslager
Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar masterexamen in 2010 in de afstudeerrichting ecologie. Na 3 maanden bij B-WARE gewerkt te hebben aan een project over waterverharding, begon zij in 2011 aan haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Dit onderzoek binnen het STW onderzoek “Peatcap” onderzocht de milieuomstandigheden waaronder veenvorming op gang gebracht kon worden in de Volgermeerpolder. Na haar promotie in 2015 werkte zij 3 jaar als postdoc aan Queen Mary University of London. Hier deed zij onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de koolstof- en stikstofcyclus in het Poolgebied. In 2019 verhuisde ze naar Berlijn, waar zij als postdoc bij het Leibniz IGB (Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei) werkte aan de effecten van woekerende waterplanten op de biogeochemie van zoetwatersystemen. Sinds februari 2021 werkt zij als projectleider bij B-WARE, voornamelijk aan projecten omtrent de broeikasgasemissie- en bodemdalingproblematiek in het veenweidegebied