José van Diggelen

Volledige naam
Dr. J.M.H. van Diggelen
Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar doctoraalexamen in 2007 in de afstudeerrichting ecologie. Hierna is zij direct als onderzoeker bij B-WARE in dienst getreden en werkt aan toegepast ecologisch en biogeochemisch onderzoek, met name in de ‘natte’ ecosystemen. In november 2015 promoveerde zij op het onderzoek naar herstel van laagveengebieden: "Human impact on peatlands: From biogeochemical issues towards sustainable land use options" bij onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen. Hierbij werd onderzocht welke sturende (biogeochemische) processen in veengebieden plaatsvinden, wat de invloed van de mens hierin is en welke opties er zijn om veengebieden weer te kunnen herstellen. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor veengebieden in Nederland en daar buiten. Ook doet ze onderzoek naar de effecten van vernatting van (voormalig) gedraineerde percelen op veen- en kleibodems ten behoeve van veenbehoud en het tegengaan van bodemdaling, als ook naar mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit in aquatische systemen en de rol van de waterbodem hierin. En natuurlijk nog allerlei andere leuke projecten die bijdragen aan het behoud en verbeteren van de Nederlandse natuur en biodiversiteit.