Daan van Pul

Volledige naam
D. Van Pul
Functie
Projectmedewerker

Voltooide in 2015 zijn opleiding  Laboratoriumtechniek, richting Biologie, aan het Rijn IJssel College te Arnhem/Nijmegen en liep stage bij de Raboud Universiteit Nijmegen op de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Vervolgens studeerde hij Toegepaste Biologie aan de HAS Den Bosch met als afstudeerrichting Ecologie. In het derde jaar heeft hij stage gelopen bij B-Ware. Na het behalen van het afstudeeronderzoek in 2019 is hij aan de slag gegaan als analist en veldmedewerker. Sinds 2023 actief als  projectmedewerkers bij bos- en heidesystemen.