Mark van Mullekom

Volledige naam
Drs. M. van Mullekom
Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in de richting van de aquatische ecologie en milieubiologie. Na zijn doctoraalexamen werkte hij twee jaar als adviseur bij een adviesbureau binnen het kennisveld bodem, water & natuur. Sinds 2004 werkt hij als onderzoeker en projectleider bij B-WARE aan toegepast ecologisch en biogeochemisch onderzoek. De nadruk ligt op bodemchemisch en ecohydrologisch onderzoek in het kader van natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden. Daarnaast werkt hij aan projecten gericht op het herstel van aangetaste natuurterreinen, de effecten van vernatting van en uitspoeling uit landbouwgronden en de nalevering uit waterbodems.