Jelmer van Doorn

Volledige naam
J. van Doorn MSc.
Functie
Projectleider/onderzoeker

Jelmer behaalde in 2017 zijn BSc. diploma Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch na een studie over schapenbegrazing op de Sallandse Heuvelrug. Hierna studeerde hij Biology aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde hij in 2020 zijn MSc. diploma (cum laude) in de richting van ecologie/biogeochemistry. Sinds het najaar van 2020 is Jelmer werkzaam als projectmedewerker bij onderzoekcentrum B-WARE. Binnen B-WARE werkt Jelmer mee aan een breed scala aan projecten waarbij hij zowel onderzoek doet aan terrestrische- als aquatische (eco)systemen.  Sinds 2023 is Jelmer ook aangesteld als externe PhD-kandidaat aan de Radboud Universiteit, waarbij hij onderzoek doet naar isoetide vegetaties en oligotrofe wateren.