Jan Roelofs

Volledige naam
Prof. dr. J.G.M. Roelofs (onbezoldigd medewerker)
Functie
Adviseur

Promoveerde in 1991 bij Prof. dr. C. den Hartog (Radboud Universiteit Nijmegen) op de effecten van zure regen en eutrofiëring op de ontwikkeling van verschillende vegetatietypen. Hij begon zijn carrière aan de RU als analist analytische chemie in 1974. Vanaf 1978 deed hij vooral onderzoek aan de relatie tussen waterplanten en waterkwaliteit. Hij is de ontdekker van het zure-regeneffect in Nederland en sinds 1982 is hij landelijk leider van het verzuringonderzoek. In 2003 is hij benoemd als hoogleraar belast met biogeochemisch onderzoek ten behoeve van het natuurbeheer. Vanaf mei 2009 tot aan zijn pensioen in september 2015, was hij hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Vanaf september 2015 is hij als senior onderzoek actief bij B-WARE, waarbij onder andere onderzoek doet naar de relatie tussen de verspreiding van waterplanten en de water- en bodemkwaliteit.