Douwe Geerts

Functie
Veldmedewerker / laborant

Studeerde Bos- en Natuurbeheer aan het Van Hall Larenstein instituut te Velp in de richtingen ecologie en ecohydrologie. Vrijwel direct na het afronden van deze opleiding is hij in dienst getreden bij Onderzoekcentrum B-WARE als veld- en labmedewerker. Sinds enige tijd is Douwe deels verantwoordelijk voor het veldwerk betrekkelijk Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgasemissies Veenweiden.