Jolieke Siepman

Functie
Analist

Voltooide in 2019 haar opleiding tot Biotechnologisch analist aan het Rijn IJssel College te Nijmegen en heeft stagegelopen bij de Universiteit van Nijmegen bij de afdeling experimentele plantecologie en aquatische ecologie. Na haar stage is zij gaan werken bij B-WARE als analist en is in deze functie verantwoordelijk voor elementenanalyses met ICP-OES en auto-analysers en chemische analyses van bodem- en watermonsters.