Guido Bijlsma

Functie
Projectleider/onderzoeker

Behaalde in 2019 zijn bachelor in milieukunde aan de hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Hierna heeft hij een masteropleiding gedaan in biologie aan de Radboud Universiteit. Tijdens zijn studie heeft hij onderzoek verricht aan de effecten van verhoogde zoutconcentraties en lichtbeschikbaarheid op het functioneren van Heemst. Tevens heeft hij onderzoek verricht naar de effecten van droogte en gebufferd water op veenmos. Tijdens het afronden van zijn master is hij in 2023 in dienst getreden als junior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE. Hier voert hij onderzoek uit in OBN verband op het gebied van de effecten van nutriëntfluxen op de biogeochemie en vegetatieontwikkeling van grondwater gevoede systemen. Voor dit onderzoek zal hij veldwerk verrichten in verschillende Nederlandse grondwater gevoede systemen en laboratoriumexperimenten uitvoeren om de onderliggende biogeochemische processen te onderzoeken.