Judith Sitters

Functie
Projectleider/onderzoeker

Studeerde Biologie aan Wageningen Universiteit en behaalde in 2008 haar doctoraalexamen in de richting Ecologie en Biodiversiteit. Ze promoveerde in 2012 aan de ETH Zurich op de kringlopen en balansen van stikstof en fosfor in Afrikaanse savanne. Ze is daarna als postdoc werkzaam geweest in Zweden, BelgiĆ« en Nederland. Haar onderzoek richtte zich op de effecten van begrazing en bemesting op bodem- en plantenprocessen in graslanden en savannes, met een focus op ecologische stoichiometrie. Ze werkte van 2021 tot 2023 als ecologisch onderzoeker binnen het team Vegetatie Bos en Landschapsecologie van Wageningen Research. Daar was ze betrokken bij projecten op het gebied van effecten van stikstofdepositie en herstelecologie. Sinds 2023 werkt zij als onderzoeker bij B-WARE aan toegepast ecologisch en biochemisch onderzoek naar natuurherstel in het droog zandlandschap (zowel heide, heischrale graslanden als bossen).