16-11-2023

Effecten van nutriëntenfluxen op de biogeochemie en vegetatie van kwelzones

Sinds begin dit jaar is B-WARE als hoofdaannemer in samenwerking met KWR Water Research Institute, Universiteit Antwerpen en Radboud University gestart met het Kennisnetwerk OBN (natuurkennis.nl) onderzoek "Effecten van nutriëntenfluxen op de biogeochemie en vegetatie van kwelzones":

De toestroom van basenrijk en nutriëntarm grondwater is cruciaal voor de instandhouding van grondwater gevoede habitattype. Veel van deze habitattype zijn verdroogd en verzuurd als gevolg van dalende grondwaterstanden en het wegvallen van de toestroming van basenrijk grondwater. Herstel van hoge grondwaterstanden en voldoende kwelflux geeft vaak niet het gewenste resultaat doordat het grondwater is verrijkt met nutriënten. Door complexe interacties en een veelheid aan processen bestaat er op dit moment geen eenduidige herstelstrategie voor deze kwelgebieden.

Het doel van het onderzoek is 1) het kwantificeren van stofbelasting van kwelzones en 2) het leggen van een relatie tussen enerzijds stofbelasting, stofconcentratie en kwelflux, en anderzijds de biogeochemische processen die belangrijk zijn voor grondwatergevoede habitats.

Bron: bericht van 18 april op LinkedIn.