16-11-2023

Waterpeil en vegetatietypen bepalen mate van broeikasgasemissies in nieuw gecreëerde wetlands van de Marker Wadden

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen over onderzoek uitgevoerd door collega Daniël Tak en medeauteurs (Renske Vroom, Robin Lexmond, Leon P.M. Lamers, Bjorn Robroek en Ralph J.M. Temmink). Dit vormde een onderdeel van zijn stage bij de afdeling Aquatic Ecology & Environmental Biology van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES). En nu is deze kanjer bij ons in dienst en blijft hij bij B-WARE Research Centre nog doorwerken aan dit onderwerp.

Water level and vegetation type control carbon fluxes in a newly-constructed soft-sediment wetland

Bron: bericht van 18 juli 2023 op LinkedIn.