logo B-Ware

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof

A.B. Van den Burg
F. Berendse
H.F. Van Dobben
J. Kros
R. Bobbink
J.G.M. Roelofs
B. Odé
C.A.M. Van Swaay
H. Sierdsma
H.N. Siebel
W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

logo B-Ware

Long-term effects of liming on soil physico-chemical properties and micro-arthropod communities in Scotch pine forest

H. Siepel
R. Bobbink
B.P. van de Riet
A.B. Van den Burg
E. Jongejans

Biology and Fertility of Soils (2019) 55:675–683.