Vochtige bossen

Basenrijkdom en beperkte fosfaatbeschikbaarheid cruciaal voor soortenrijke vochtige bossen

E. Brouwer
G.A. Van Duinen

De Levende Natuur (2023) 197: 17-19.