Trilvenen

Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen

A. Kooijman
C. Cusell
C.J.S. Aggenbach
G. Van Dijk

De Levende Natuur (2021) 122: 80-83.

logo B-Ware

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof

A.B. Van den Burg
F. Berendse
H.F. Van Dobben
J. Kros
R. Bobbink
J.G.M. Roelofs
B. Odé
C.A.M. Van Swaay
H. Sierdsma
H.N. Siebel
W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

logo B-Ware

Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?

W.-J. Emsens
R. Bobbink
P. Maas
F. Mooij

De Levende Natuur (2020) 121(6): 201-205.