logo B-Ware

Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied

A.J.P. Smolders
E.C.H.E.T. Lucassen
S.F. Harpenslager
F. Van Schaik
J.G.M. Roelofs
L.P.M. Lamers

De Levende Natuur (2019) 120(1): 39-35.

Onderlaatse Laak

Nieuwe natte natuur zonder graafwerk in het dal van de Onderlaatse Laak

J.P.M. Lenssen
R. Ketelaar
W.J.A. Drok
S.P.J. Van Delft
M. Van Mullekom
A.J.P. Smolders

De Levende Natuur (2018) 120(1): 15-21.

logo B-Ware

Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood

E. Brouwer
H. Van Dam
B. Van Tooren
K. Hanhart
F. Van Erve

De Levende Natuur (2018) 119: 91-94.

logo B-Ware

Buffering van het Galgeven bij Tilburg: te veel van het goede?

H. Van Dam
E. Brouwer
K. Hanhart

De Levende Natuur (2018) 119: 87-90.

logo B-Ware

De Huisvennen: oeverkruid en/of beenbreek?

H. Van Dam
K. Hanhart
F. Van Erve
E. Brouwer

De Levende Natuur (2018) 119: 83-86.

logo B-Ware

De Centrale vennen: tussen hoge pieken en diepe dalen

E. Brouwer
H. Van Dam
K. Hanhart
B. Van Tooren

De Levende Natuur (2018) 119: 79-82.