Eva Remke

Volledige naam
Dr. E.S. Remke
Functie
Senior projectleider/onderzoeker

Eva studeerde landschapsecologie aan de Universiteit Greifswald in Duitsland (afgestudeerd in 2003). Daarna werkte zij als assistent bij het Biologisch Station in Hiddensee (D). Na een korte Marie-Curie Fellowship in Noorwegen, deed zij van 2005 tot 2010 promotieonderzoek (samenwerking tussen het Biologisch Station Hiddensee, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam) naar de invloed van stikstofdepositie op duingraslanden (link proefschrift). Daarna werkte ze 8 jaar bij Stichting Bargerveen als senior ecoloog. Per 1 november 2017 is ze werkzaam als senior onderzoeker bij B-WARE. Haar expertise ligt in het herstelbeheer van duinlandschappen, heiden en veengebieden. Ze heeft de laatste jaren vooral voor opdrachtgevers in Duitsland, maar ook in Nederland, toegepast onderzoek en advies verricht.