Vochtige bossen

Basenrijkdom en beperkte fosfaatbeschikbaarheid cruciaal voor soortenrijke vochtige bossen

E. Brouwer
G.A. Van Duinen

De Levende Natuur (2023) 197: 17-19.

logo B-Ware

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide

M. Wallis de Vries
R. Bobbink
E. Brouwer
R. Loeb
J. Vogels

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.