logo B-Ware

Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied

A.J.P. Smolders
E.C.H.E.T. Lucassen
S.F. Harpenslager
F. Van Schaik
J.G.M. Roelofs
L.P.M. Lamers

De Levende Natuur (2019) 120(1): 39-35.