Onderzoekcentrum B-WARE

Duurzaam en gericht op maatschappelijke behoefte

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Ecologie (voorheen Aquatische Ecologie & Milieubiologie) welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verrichten toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen. Naast bemonstering in het veld en het uitvoeren van veldexperimenten, beschikken wij over klimaatkamers voor het uitvoeren van experimenten onder gecontroleerde omstandigheden. Verzamelde water- en bodemmonsters worden geanalyseerd in ons eigen laboratorium.