Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied

Publicatie gegevens (nieuw): 

De Levende Natuur (2019) 120(1): 39-35.

Datum van publicatie: 
dinsdag, 15 januari, 2019
Taal publicatie: