Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide

Publicatie gegevens (nieuw): 

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.

Datum van publicatie: 
maandag, 7 oktober, 2019
Taal publicatie: