Monitoring waterkwaliteit op de Volgermeerpolder

Monitoring waterkwaliteit op de Volgermeerpolder

Op de Volgermeerpolder, tussen Amsterdam en Broek-in-Waterland, wordt de (ecologische) waterkwaliteit al verschillende jaren gemonitord door Onderzoekcentrum B-WARE. Dit in het kader van de ontwikkeling van natte natuurdoelen. Er wordt door de gemeente Amsterdam gestreefd naar helder en plantenrijk water in de sawa’s en de watergangen. Helder water biedt een leefgebied voor veel verschillende plant- en diersoorten. Uiteindelijk wordt in de sawa’s ook gestreefd naar verlanding en veenvorming.

Krabbescheer Volgermeerpolder