Publicaties

2019

Long-term effects of liming on soil physico-chemical properties and micro-arthropod communities in Scotch pine forest
H. Siepel, R. Bobbink, B.P. van de Riet, A.B. Van den Burg, E. Jongejans

Biology and Fertility of Soils (2019) 55:675–683.

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb, J. Vogels

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.

Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa
H. De Mars, G. Van Dijk, B. Van der Weijden, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders
Metales pesados en el medio acuátco y en la biota en el río Pilcomayo
M.W.P.M. Van de Ven, L.H. Swinkels, M.J.M. Stassen, A.J.P. Smolders

In (2019): P.A. Van Damme, C.R.M. Baigún, J. Sarmiento & F.M. CarvajalVallejos (Eds.). Peces y pesquerías en las cuencas Pilcomayo y Bermejo. Editorial INIA, Cochabamba, Bolivia, pp.147-172.

 

La variabilidad genétca de Prochilodus lineatus en las cuencas altas de los ríos Pilcomayo y Bermejo
R.H.M. Van de Heuvel, F.M. Carvajal-Vallejos, M.W.P.M. Van de Ven, A.J.P. Smolders

In (2019): P.A. Van Damme, C.R.M. Baigún, J. Sarmiento & F.M. CarvajalVallejos (Eds.). Peces y pesquerías en las cuencas Pilcomayo y Bermejo. Editorial INIA, Cochabamba, Bolivia, pp. 187-196.

Laagveenherstel door vernatting. Terug naar oernatuur in de vallei van de Zwarte Beek
W.-J. Emsens, C.J.S. Aggenbach, C. Dictus, A.J.P. Smolders, E. Verbruggen, R. Van Diggelen

Natuur.Focus (2019) 18(2): 60-65.

Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities
M. Koschorreck, A.S. Downing, J. Hejzlar, R. Marcé, A. Laas, W.G. Arndt, P.S. Keller, A.J.P. Smolders, G. Van Dijk, S. Kosten

Pagina's