Publicaties

2021

Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen
A. Kooijman, C. Cusell, C.J.S. Aggenbach, G. Van Dijk

De Levende Natuur (2021) 122: 80-83.

Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie
G. Van Dijk, J. Van Diggelen, C. Cusell, J. Van Belle, A. Kooijman, T. Van den broek, R. Bobbink, I. Mettrop, L. Lamers, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 84-87.

Teloorgang én ontwikkeling van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen
G. Van Dijk, S. Stofberg, J. Mandemakers, M. Van Schie, C. Cusell, A. Kooijman, A. Smolders

De Levende Natuur (2021) 122: 88-93.

Visgraatplaggen als redmiddel voor trilvenen
G. Van Dijk, M. Van Schie, A. Koks, W. Van Steenis

De Levende Natuur (2021) 122: 94-95.

Trilveenvegetatie herstellen met oppervlaktewaterbevloeiing
C.J.S. Aggenbach, G. Cirkel, C. Cusell, G. Van Dijk, A. Kooijman

De Levende natuur (2021) 122: 96-101.

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater
A. Koks, G. Van Dijk, C. Cusell, S. Kanters, A. Kooijman, A. Smolders, W. Molenaar, H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

R. Bobbink

Rapport RP-20.135.21.35 (2021), Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen in opdracht van Greenpeace Nederland

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof
A.B. Van den Burg, F. Berendse, H.F. Van Dobben, J. Kros, R. Bobbink, J. Roelofs, B. Odé, C.A.M. Van Swaay, H. Sierdsma, H.N. Siebel, W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

Pagina's