Publicaties

2019

Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb, J. Vogels

De Levende Natuur (2019) 120: 172-178.

Nederlandse kalktufbronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa
H. De Mars, G. Van Dijk, B. Van der Weijden, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders
Metales pesados en el medio acuátco y en la biota en el río Pilcomayo
M.W.P.M. Van de Ven, L.H. Swinkels, M.J.M. Stassen, A.J.P. Smolders

In (2019): P.A. Van Damme, C.R.M. Baigún, J. Sarmiento & F.M. CarvajalVallejos (Eds.). Peces y pesquerías en las cuencas Pilcomayo y Bermejo. Editorial INIA, Cochabamba, Bolivia, pp.147-172.

 

La variabilidad genétca de Prochilodus lineatus en las cuencas altas de los ríos Pilcomayo y Bermejo
R.H.M. Van de Heuvel, F.M. Carvajal-Vallejos, M.W.P.M. Van de Ven, A.J.P. Smolders

In (2019): P.A. Van Damme, C.R.M. Baigún, J. Sarmiento & F.M. CarvajalVallejos (Eds.). Peces y pesquerías en las cuencas Pilcomayo y Bermejo. Editorial INIA, Cochabamba, Bolivia, pp. 187-196.

Laagveenherstel door vernatting. Terug naar oernatuur in de vallei van de Zwarte Beek
W.-J. Emsens, C.J.S. Aggenbach, C. Dictus, A.J.P. Smolders, E. Verbruggen, R. Van Diggelen

Natuur.Focus (2019) 18(2): 60-65.

Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities
M. Koschorreck, A.S. Downing, J. Hejzlar, R. Marcé, A. Laas, W.G. Arndt, P.S. Keller, A.J.P. Smolders, G. Van Dijk, S. Kosten
Effects of Groundwater Nitrate and sulphate enrichment on groundwater-fed mires: a case study
G. Van Dijk, J. Wolters, C. Fritz, H. De Mars, G.A. Van Duinen, K.F. Ettwig, N. Straathof, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders

Water Air and Soil Pollution (2019) 230:122. DOI: 10.1007/s11270-019-4156-3

Pagina's