Publicaties

2021

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater
A. Koks, G. Van Dijk, C. Cusell, S. Kanters, A. Kooijman, A. Smolders, W. Molenaar, H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

R. Bobbink

Rapport RP-20.135.21.35 (2021), Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen in opdracht van Greenpeace Nederland

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof
A.B. Van den Burg, F. Berendse, H.F. Van Dobben, J. Kros, R. Bobbink, J. Roelofs, B. Odé, C.A.M. Van Swaay, H. Sierdsma, H.N. Siebel, W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

Interannual and spatial variability of cyanotoxins in the Prespa Lake area, Greece
V. Maliaka, M. Lürling, C. Fritz, Y.J.M. Verstijnen, E.J. Faassen, F. Van Oosterhout, A.J.P. Smolders

Water (2021) 13(3): 357; https://doi.org/10.3390/w13030357.

2020

Onderzoek naar bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen
C.J.S. Aggenbach, D.G. Cirkel, C. Cusell, G. Van Dijk, A.M. Kooijman
Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?
W.-J. Emsens, R. Bobbink, P. Maas, F. Mooij

De Levende Natuur (2020) 121(6): 201-205.

Pagina's