Publicaties

2019

Laagveenherstel door vernatting. Terug naar oernatuur in de vallei van de Zwarte Beek
W.-J. Emsens, C.J.S. Aggenbach, C. Dictus, A.J.P. Smolders, E. Verbruggen, R. Van Diggelen

Natuur.Focus (2019) 18(2): 60-65.

Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities
M. Koschorreck, A.S. Downing, J. Hejzlar, R. Marcé, A. Laas, W.G. Arndt, P.S. Keller, A.J.P. Smolders, G. Van Dijk, S. Kosten
Effects of Groundwater Nitrate and sulphate enrichment on groundwater-fed mires: a case study
G. Van Dijk, J. Wolters, C. Fritz, H. De Mars, G.A. Van Duinen, K.F. Ettwig, N. Straathof, A.P. Grootjans, A.J.P. Smolders

Water Air and Soil Pollution (2019) 230:122. DOI: 10.1007/s11270-019-4156-3

Salinization lowers nutrient availability in formerly brackish freshwater wetlands; unexpected results from a long-term field experiment
G. Van Dijk, L.P.M. Lamers, R. Loeb, P.J. Westendorp, R. Kuiperij, H.H. Van kleef, M. Klinge, A.J.P. Smolders
Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied
A.J.P. Smolders, E.C.H.E.T. Lucassen, S.F. Harpenslager, F. Van Schaik, J.G.M. Roelofs, L.P.M. Lamers

De Levende Natuur (2019) 120(1): 39-35.

Pagina's