Publicaties

2021

Trilvenen

Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen

A. Kooijman
C. Cusell
C.J.S. Aggenbach
G. Van Dijk

De Levende Natuur (2021) 122: 80-83.

Bevloeiing

Trilveenherstel door terugkeer van inundatie met basenrijk oppervlaktewater

A.H.W. Koks
G. Van Dijk
C. Cusell
S. Kanters
A. Kooijman
A.J.P. Smolders
W. Molenaar
H. Hut

De Levende Natuur (2021) 122: 102-106.

logo B-Ware

Stikstof en natuurherstel - Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof

A.B. Van den Burg
F. Berendse
H.F. Van Dobben
J. Kros
R. Bobbink
J.G.M. Roelofs
B. Odé
C.A.M. Van Swaay
H. Sierdsma
H.N. Siebel
W. De Vries

Rapport Wereld Natuur Fonds (2021), in samenwerking met de auteurs en met steun van Natuurmonumenten.

Prespa

Interannual and spatial variability of cyanotoxins in the Prespa Lake area, Greece

V. Maliaka
M. Lürling
C. Fritz
Y.J.M. Verstijnen
E.J. Faassen
F. Van Oosterhout
A.J.P. Smolders

Water (2021) 13(3): 357; https://doi.org/10.3390/w13030357.

2020

logo B-Ware

Is de floristische achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?

W.-J. Emsens
R. Bobbink
P. Maas
F. Mooij

De Levende Natuur (2020) 121(6): 201-205.