Nieuws

"Isoetid mediated radial oxygen loss prevents iron reduction and the related mobilisation of ammonium and methane: an experimental approach", recentelijk gepubliceerd door collega Jelmer van Doorn, in het tijdschrift Biogeochemistry [klik hier voor volledige tekst].

Noorwegen bevat circa 450.000 zwak gebufferde voedselarme meren. Een groot deel hiervan wordt (afhankelijk van de temperatuur) al meer dan duizenden jaren gedomineerd door isoetide waterplanten die kunnen groeien op kale bodem en meters dik veen.

In het Algemeen Dagblad en bij Vroege Vogels radio (vanaf 2:20 uur) aandacht voor o.a. het nieuwe project "Omhoog met het veen!" waarin we samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap een pilot veenmosteelt starten in de Krimpenerwaard. De eerste vooronderzoeken zijn ingezet om straks tot een goede inrichting van de proeflocatie te komen.

Naast een projectleider zoeken wij ook een enthousiaste projectmedewerker voor de uitvoering van projecten op het gebied van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina! Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met maandag 12 december 2022.

Wij zoeken een enthousiaste en deskundige projectleider voor de uitvoering van projecten op het gebied van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina! Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met maandag 12 december 2022.

Uit eerder laboratoriumonderzoek was gebleken dat #zeolieten in staat zijn de beschikbaarheid van o.a. ammonium en aluminium in kalkarme verzuurde bodems te kunnen laten afnemen afhankelijk van een aantal andere bodemfactoren (o.a. een laag organisch stofgehalte) [Van Doorn et al, 2021].

Zeer recentelijk is het rapport "Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe" definitief gepubliceerd door het CCE UBA na goedkeuring binnen het UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Het rapport is gebaseerd op een analyse van nieuwe wetenschappelijke gegevens van de afgelopen tien jaren, uitgevoerd door een team van 45 toonaangevende stikstof- en ecosysteemdeskundigen binnen Europa.

Wij zijn gestart met onderzoek naar het al dan niet optreden van nalevering van PFAS uit onderwaterbodems en mogelijke mechanismen die hierin een rol spelen. De aanleiding hiervoor was dat in drinkwaterbekkens soms hogere gehalten aan PFAS worden gemeten dan verwacht zouden kunnen worden op basis van gehalten in het inlaatwater.

Symposium Van Arnica tot Zomereik

40 jaar onderzoek naar de effecten van stikstofdepositie

Ter ere van de pensionering van Roland Bobbink

Beste lezer,

U ontvangt deze mail omdat u een bekende bent van Roland Bobbink, of indirect te maken hebt (gehad) met zijn werk.

Onze medewerkers José van Diggelen en Emiel Brouwer geven op dinsdag 13 september 2022 in Eindhoven een presentatie op het symposium ‘Ecologie en de praktijk’. José vertelt over de succesvolle bestrijding van blauwalgen in parkvijver Berg en Bos en Emiel over de bodemchemie als missing link bij de verklaring voor het voorkomen van graslandpaddestoelen in bossen.

Zoals u misschien al gehoord heeft, is Roland Bobbink vorig jaar (bijna) met pensioen gegaan. Om haar waardering voor het jarenlange werk van Roland in het onderwijs, restauratie-ecologie en stikstofonderzoek te tonen, organiseert Onderzoekcentrum B-WARE op donderdag 6 oktober 2022 een symposium voor hem in het Lux-theater te Nijmegen: Van Arnica tot Zomereik.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Pagina's