Nieuws

09-01-2023

Artikel effecten van bekalking of steenmeel op paddenstoelen

Recentelijk is een artikel uitgekomen in het tijdschrift De Levende Natuur over onderzoek naar de effecten van het toedienen van bufferstoffen (dolocal, steenmeel, stikstofbindend vulkamin) op paddenstoelen en wat de effecten indiceren voor het succes van deze maatregelen. Collega Emiel Brouwer heeft hiertoe de ontwikkeling van de mycoflora onderzocht in een aantal lopende experimenten in Nationaal Park de Hoge Veluwe, de Maasduinen, het Mastbos en de Strabrechtse Heide.

 Lees verder
09-01-2023

Achteruitgang van isoetide vegetaties leidt tot sterk verhoogde methaanproductie in Noorse meren!

"Isoetid mediated radial oxygen loss prevents iron reduction and the related mobilisation of ammonium and methane: an experimental approach", recentelijk gepubliceerd door collega Jelmer van Doorn, in het tijdschrift Biogeochemistry [klik hier voor volledige tekst].

Noorwegen bevat circa 450.000 zwak gebufferde voedselarme meren. Een groot deel hiervan wordt (afhankelijk van de temperatuur) al meer dan duizenden jaren gedomineerd door isoetide waterplanten die kunnen groeien op kale bodem en meters dik veen.

 Lees verder
04-11-2022

Onderzoek nalevering PFAS uit onderwaterbodems

Wij zijn gestart met onderzoek naar het al dan niet optreden van nalevering van PFAS uit onderwaterbodems en mogelijke mechanismen die hierin een rol spelen. De aanleiding hiervoor was dat in drinkwaterbekkens soms hogere gehalten aan PFAS worden gemeten dan verwacht zouden kunnen worden op basis van gehalten in het inlaatwater.

 Lees verder
21-05-2021

Presentatie Greenpeace van rapport Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030

Op donderdag 20 mei 2021 heeft Greenpeace tijdens een persconferentie de conclusies van het ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse′ gepresenteerd en eventuele juridische stappen tegen de Nederlandse staat aangekondigd. Het onderzoeksrapport is geschreven, en op de persconferentie toegelicht, door Roland Bobbink, senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE.

 Lees verder