Nieuws

Per 1 juli 2015 is Fons Smolders benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Fons promoveerde in 1995 op onderzoek naar de afname van ondergedoken waterplanten ('Mechanisms involved in the decline of aquatic macrophytes; in particular of Stratiotes aloides L.). Fons was daarna betrokken bij talloze onderzoeken naar herstel en ontwikkeling van met name water- en moerasnatuur. Bijzonder te noemen is zijn kennis en (praktische) ervaring op het vlak van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden.

Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Gemeente Deurne een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgproblematiek in de Peellandvijvers. Blauwalgen komen het gehele jaar in de meeste wateren voor zonder overlast te veroorzaken. Bij een verslechtering van de waterkwaliteit kunnen echter ernstige bloeien ontstaan. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier, omdat verschillende blauwalgen toxines (gifstoffen) afscheiden. Gemeenten en waterschappen worden ieder jaar - met name in de warme zomermaanden - geconfronteerd met blauwalgenbloeien.

Onderzoekcentrum B-WARE gaat vanaf 21 maart 2016 gebruik maken van nieuwe telefoonnummers. Ons nieuwe algemene telefoonnummer wordt: 024-2122200.

 

Bij Koudewinning in de Ouderkerkerplas vlakbij Amsterdam, wordt een nieuwe methode onderzocht om zomerse (blauw)algenbloei te voorkomen. Door toevoer van zuurstof wordt fosfaat (voedingsstof voor algen) aan de bodem gebonden, zodat het gebruikte oppervlaktewater dat na het koelproces boven in de plas wordt teruggebracht minder fosfaat bevat. Onderzoekcentrum B-WARE onderzoekt vanaf 2009 de effecten van de maatregel. Op 12 november 2015 werden de resultaten gepresenteerd op een symposium in Ouderkerk a/d Amstel.

Onderzoekcentrum B-WARE, Stichting Bargerveen en EIS-NL hebben opdracht gekregen om onderzoek te doen aan de brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus). Deze waterroofkever is één van de grootste waterkevers van Europa en kenmerkend voor heidevennen en hoogvenen met een hoge natuurkwaliteit, zoals die in Nederland alleen nog in Drenthe worden gevonden. Lange tijd dacht men dat de soort in Nederland was uitgestorven. Tot 2005. In dat jaar trof B-WARE onderzoeker Gijs van Dijk - 40 jaar na de laatste waarneming - de soort in Nederland aan.

Pagina's