Nieuws

04-11-2022

Onderzoek nalevering PFAS uit onderwaterbodems

Wij zijn gestart met onderzoek naar het al dan niet optreden van nalevering van PFAS uit onderwaterbodems en mogelijke mechanismen die hierin een rol spelen. De aanleiding hiervoor was dat in drinkwaterbekkens soms hogere gehalten aan PFAS worden gemeten dan verwacht zouden kunnen worden op basis van gehalten in het inlaatwater.

 Lees verder
21-05-2021

Presentatie Greenpeace van rapport Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030

Op donderdag 20 mei 2021 heeft Greenpeace tijdens een persconferentie de conclusies van het ecologisch onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse′ gepresenteerd en eventuele juridische stappen tegen de Nederlandse staat aangekondigd. Het onderzoeksrapport is geschreven, en op de persconferentie toegelicht, door Roland Bobbink, senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE.

 Lees verder